Xe Đạp Thống Nhất là thương hiệu quá nổi tiếng đối với người Việt Nam. Được thành lập từ năm 1962, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển Xe Đạp Thống Nhất luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất với người tiêu dùng với. “Uy tín” và “Chất lượng” là phương châm kinh doanh của Công ty. Trong quá trình sản xuất, Công ty luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống quản lý và sản phẩm đạt chuẩn quốc tế ISO, có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền.